k.ú.: 754048 - Slatina u Staré Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539112 - Stará Voda NUTS5 CZ0411539112
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 452
travní p. 4 98977
lesní poz 17 12794456
vodní pl. nádrž přírodní 1 3178
vodní pl. tok umělý 4 2597
zast. pl. 2 430
ostat.pl. jiná plocha 57 178008
ostat.pl. manipulační pl. 2 88213
ostat.pl. neplodná půda 8 3217
ostat.pl. ostat.komunikace 21 109435
ostat.pl. silnice 3 34935
Celkem KN 120 13313898
Par. KMD 120 13313898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 2
LV 11
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK GS 1:2880 1824 06.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 05.06.2020 17:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.