k.ú.: 754013 - Vysoká u Staré Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539112 - Stará Voda NUTS5 CZ0411539112
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 1388305
zahrada 27 18688
travní p. 152 4687353
lesní poz 56 6741485
vodní pl. nádrž umělá 4 2023
vodní pl. tok přirozený 1 745
vodní pl. tok umělý 15 46533
vodní pl. zamokřená pl. 4 69792
zast. pl. společný dvůr 24 6420
zast. pl. zbořeniště 9 5319
zast. pl. 27 16758
ostat.pl. jiná plocha 66 146741
ostat.pl. manipulační pl. 6 11775
ostat.pl. neplodná půda 58 83127
ostat.pl. ostat.komunikace 75 133774
ostat.pl. pohřeb. 1 2534
ostat.pl. silnice 8 55057
Celkem KN 558 13416429
Par. KMD 558 13416429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 27
LV 43
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2016
S-SK GS 1:2880 1841 15.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 30.09.2020 05:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička