k.ú.: 753963 - Stará Ves u Bílovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 5916006
zahrada 647 449102
ovoc. sad 5 67262
travní p. 288 1513707
lesní poz 167 2495340
vodní pl. nádrž přírodní 2 13154
vodní pl. nádrž umělá 3 7082
vodní pl. rybník 2 4887
vodní pl. tok přirozený 43 45996
zast. pl. společný dvůr 9 1240
zast. pl. zbořeniště 10 2613
zast. pl. 525 122285
ostat.pl. jiná plocha 136 287327
ostat.pl. manipulační pl. 16 50848
ostat.pl. neplodná půda 125 183054
ostat.pl. ostat.komunikace 234 328887
ostat.pl. pohřeb. 1 1482
ostat.pl. silnice 33 119986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16799
ostat.pl. zeleň 12 54880
Celkem KN 2531 11681937
Par. DKM 825 10587770
Par. KMD 1706 1094167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 233
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 60
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 518
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 642
spoluvlastník 848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.10.2017
KMD 1:1000 09.01.2015 Na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:22

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.