k.ú.: 753947 - Stará Ves nad Ondřejnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598739 - Stará Ves nad Ondřejnicí NUTS5 CZ0806598739
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 6536672
zahrada 872 666767
ovoc. sad 6 67824
travní p. 625 1973818
lesní poz ostat.komunikace 15 25411
lesní poz 268 2979801
vodní pl. nádrž umělá 4 6064
vodní pl. rybník 19 76799
vodní pl. tok přirozený 174 195715
vodní pl. tok umělý 16 9053
vodní pl. zamokřená pl. 9 5699
zast. pl. společný dvůr 30 26483
zast. pl. zbořeniště 18 14116
zast. pl. 956 297578
ostat.pl. jiná plocha 212 160723
ostat.pl. manipulační pl. 10 20830
ostat.pl. neplodná půda 125 218426
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1364
ostat.pl. ostat.komunikace 561 450877
ostat.pl. pohřeb. 2 13295
ostat.pl. silnice 18 206617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 37396
ostat.pl. zeleň 17 21365
Celkem KN 4599 14012693
Par. DKM 4599 14012693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 490
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 215
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 940
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 23
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 61
LV 1246
spoluvlastník 1726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2014
DKM 1:1000 13.12.2012 na části k.ú. mimo KPÚ
THM-V 1:2000 31.12.1966 25.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1966 reambulace v r. 1878


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.09.2020 22:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.