k.ú.: 753807 - Stará Lysá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537837 - Stará Lysá NUTS5 CZ0208537837
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 872 4391729
zahrada 205 114562
ovoc. sad 5 25453
travní p. 172 827519
lesní poz 166 3621710
vodní pl. nádrž umělá 5 4609
vodní pl. tok přirozený 2 25361
vodní pl. tok umělý 7 4607
zast. pl. zbořeniště 2 542
zast. pl. 371 150398
ostat.pl. dobývací prost. 1 1091
ostat.pl. jiná plocha 72 53638
ostat.pl. manipulační pl. 31 41436
ostat.pl. neplodná půda 51 14696
ostat.pl. ostat.komunikace 130 135311
ostat.pl. pohřeb. 1 2135
ostat.pl. silnice 53 113466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 164710
ostat.pl. zeleň 3 1097
Celkem KN 2162 9694070
Par. KMD 2162 9694070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 191
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 358
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 481
spoluvlastník 877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2017
S-SK GS 1:2880 1842 20.03.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.05.2019 17:59

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.