k.ú.: 753777 - Stará Chodovská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 61031
zahrada 188 140818
ovoc. sad 1 456
travní p. 73 72499
lesní poz les(ne hospodář) 1 4707
lesní poz 23 242336
vodní pl. tok přirozený 10 35285
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 3 430
zast. pl. 168 34487
ostat.pl. jiná plocha 83 1635253
ostat.pl. manipulační pl. 23 239171
ostat.pl. neplodná půda 19 47793
ostat.pl. ostat.komunikace 46 58245
ostat.pl. silnice 6 95489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13772
ostat.pl. zeleň 3 712
Celkem KN 654 2682528
Par. DKM 654 2682528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 101
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 161
LV 198
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1975 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 12:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.