k.ú.: 753751 - Stará Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541338 - Stará Huť NUTS5 CZ020B541338
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 1820593
zahrada 445 221774
travní p. 478 1219602
lesní poz 105 3801519
vodní pl. nádrž umělá 1 33
vodní pl. rybník 1 177994
vodní pl. tok přirozený 12 47752
vodní pl. zamokřená pl. 4 1760
zast. pl. společný dvůr 5 1261
zast. pl. zbořeniště 4 1481
zast. pl. 796 195790
ostat.pl. dráha 17 37194
ostat.pl. dálnice 7 39681
ostat.pl. jiná plocha 178 142915
ostat.pl. manipulační pl. 55 57100
ostat.pl. neplodná půda 98 132983
ostat.pl. ostat.komunikace 254 293215
ostat.pl. pohřeb. 1 917
ostat.pl. silnice 6 39344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13944
ostat.pl. zeleň 11 11640
Celkem KN 2873 8258492
Par. DKM 4 5498
Par. KMD 2869 8252994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 330
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. rod.dům 186
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 15
Celkem BUD 781
byt.z. byt 43
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 55
LV 906
spoluvlastník 1268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.05.2019 01:41

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.