k.ú.: 753696 - Dolní Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 1082263
zahrada 25 18614
travní p. 8 86064
lesní poz 62 1431802
vodní pl. nádrž umělá 1 458
vodní pl. rybník 1 5378
vodní pl. tok přirozený 3 4399
zast. pl. zbořeniště 20 4336
zast. pl. 14 18302
ostat.pl. jiná plocha 12 67568
ostat.pl. manipulační pl. 2 3093
ostat.pl. neplodná půda 5 3696
ostat.pl. ostat.komunikace 13 19283
ostat.pl. silnice 2 14319
ostat.pl. zeleň 1 5793
Celkem KN 184 2765368
Par. KMD 184 2765368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
Celkem JED 6
LV 36
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 16.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička