k.ú.: 753688 - Stará Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 943 6579462
zahrada 375 213799
travní p. 365 1918383
lesní poz ostat.komunikace 4 7604
lesní poz 700 3718653
vodní pl. nádrž přírodní 1 10285
vodní pl. nádrž umělá 1 1530
vodní pl. rybník 1 6335
vodní pl. tok přirozený 118 82028
vodní pl. tok umělý 132 38951
vodní pl. zamokřená pl. 4 1411
zast. pl. společný dvůr 15 5174
zast. pl. zbořeniště 100 25022
zast. pl. 212 98825
ostat.pl. jiná plocha 182 140972
ostat.pl. manipulační pl. 71 62427
ostat.pl. neplodná půda 106 62379
ostat.pl. ostat.komunikace 303 171679
ostat.pl. pohřeb. 2 10596
ostat.pl. silnice 29 82048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9461
Celkem KN 3667 13247024
PK 67 510433
GP 52 521389
Celkem ZE 119 1031822
Par. KMD 3661 13241569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 134
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 203
LV 221
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 23.09.2020 22:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička