k.ú.: 753688 - Stará Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 957 6777331
zahrada 375 214873
travní p. 351 1729960
lesní poz ostat.komunikace 4 7604
lesní poz 699 3717978
vodní pl. nádrž přírodní 1 10285
vodní pl. nádrž umělá 1 1530
vodní pl. tok přirozený 121 83124
vodní pl. tok umělý 132 38951
vodní pl. zamokřená pl. 4 1411
zast. pl. společný dvůr 15 5174
zast. pl. zbořeniště 101 25254
zast. pl. 210 97732
ostat.pl. jiná plocha 179 140687
ostat.pl. manipulační pl. 67 59031
ostat.pl. neplodná půda 106 62379
ostat.pl. ostat.komunikace 302 171679
ostat.pl. pohřeb. 2 10596
ostat.pl. silnice 29 82048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9461
Celkem KN 3659 13247088
PK 67 510433
GP 52 521389
Celkem ZE 119 1031822
Par. KMD 3653 13241633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 201
LV 218
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.07.2019 07:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.