k.ú.: 753670 - Nová Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541036 - Stará Červená Voda NUTS5 CZ0711541036
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 557 2256159
zahrada 241 163001
travní p. 385 1566114
lesní poz 302 16120341
vodní pl. nádrž přírodní 1 1399
vodní pl. nádrž umělá 2 14543
vodní pl. rybník 2 4055
vodní pl. tok přirozený 61 28604
vodní pl. tok umělý 102 27468
vodní pl. zamokřená pl. 15 23221
zast. pl. společný dvůr 1 728
zast. pl. zbořeniště 64 16850
zast. pl. 138 49129
ostat.pl. dobývací prost. 15 32338
ostat.pl. jiná plocha 157 95538
ostat.pl. manipulační pl. 51 42750
ostat.pl. neplodná půda 68 31486
ostat.pl. ostat.komunikace 227 126148
ostat.pl. silnice 14 10678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 709
ostat.pl. zeleň 2 712
Celkem KN 2406 20611971
Par. KMD 2406 20611971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 127
LV 151
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.