k.ú.: 753653 - Stanoviště na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583901 - Stanoviště NUTS5 CZ0643583901
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1926465
zahrada 156 73502
travní p. 147 198068
lesní poz 302 1479972
vodní pl. nádrž umělá 16 19296
vodní pl. rybník 2 522
vodní pl. tok přirozený 7 13401
vodní pl. zamokřená pl. 2 5298
zast. pl. společný dvůr 5 2193
zast. pl. zbořeniště 5 2052
zast. pl. 193 57977
ostat.pl. jiná plocha 54 22787
ostat.pl. manipulační pl. 50 29902
ostat.pl. neplodná půda 8 3759
ostat.pl. ostat.komunikace 71 94983
ostat.pl. silnice 14 73601
ostat.pl. zeleň 18 7185
Celkem KN 1363 4010963
Par. DKM 261 1856278
Par. KMD 1102 2154685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 32
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 183
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 232
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.08.2015 1:1000 13.08.2015 *)
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 13.08.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.