k.ú.: 753611 - Staňkovice u Uhlířských Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534412 - Staňkovice NUTS5 CZ0205534412
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 593 3304471
zahrada 108 118848
ovoc. sad 3 16672
travní p. 156 282462
lesní poz 57 4155075
vodní pl. nádrž umělá 1 107
vodní pl. rybník 3 93994
vodní pl. tok umělý 61 25470
vodní pl. zamokřená pl. 2 1348
zast. pl. společný dvůr 5 17060
zast. pl. 135 92999
ostat.pl. dráha 1 43994
ostat.pl. jiná plocha 23 22705
ostat.pl. manipulační pl. 42 25317
ostat.pl. neplodná půda 9 5308
ostat.pl. ostat.komunikace 56 37365
ostat.pl. silnice 12 112156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2160
ostat.pl. zeleň 6 866
Celkem KN 1275 8358377
Par. KMD 1275 8358377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 133
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 5
Celkem JED 15
LV 197
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 17:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.