k.ú.: 753602 - Smilovice u Staňkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534412 - Staňkovice NUTS5 CZ0205534412
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 975 2996431
zahrada 96 91869
ovoc. sad 2 13304
travní p. 238 301872
lesní poz 10 11921
vodní pl. tok umělý 106 19802
zast. pl. společný dvůr 11 14345
zast. pl. zbořeniště 2 1944
zast. pl. 125 76704
ostat.pl. jiná plocha 21 13143
ostat.pl. manipulační pl. 14 12920
ostat.pl. neplodná půda 20 8319
ostat.pl. ostat.komunikace 52 43766
ostat.pl. silnice 16 57476
ostat.pl. zeleň 2 459
Celkem KN 1690 3664275
Par. KMD 1690 3664275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 120
LV 162
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 23:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.