k.ú.: 753556 - Krchleby u Staňkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554294 - Staňkov NUTS5 CZ0321554294
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 654240
zahrada 177 105918
ovoc. sad 8 18979
travní p. 78 194867
lesní poz 91 2028405
vodní pl. nádrž umělá 3 1771
vodní pl. tok přirozený 3 6218
zast. pl. zbořeniště 2 936
zast. pl. 223 46853
ostat.pl. jiná plocha 34 27263
ostat.pl. manipulační pl. 19 14052
ostat.pl. neplodná půda 21 46931
ostat.pl. ostat.komunikace 97 87810
ostat.pl. silnice 19 26415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6344
ostat.pl. zeleň 7 1208
Celkem KN 945 3268210
Par. DKM 945 3268210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 255
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2010
DKM-KPÚ 02.11.2009 1:1000 13.11.2009 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.11.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2000 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 18:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička