k.ú.: 753491 - Staměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 586850
zahrada 136 86678
ovoc. sad 9 49862
travní p. 219 547127
lesní poz 3 30287
vodní pl. tok přirozený 22 16575
vodní pl. tok umělý 11 3164
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 86
zast. pl. zbořeniště 8 7551
zast. pl. 193 46287
ostat.pl. dálnice 5 14325
ostat.pl. jiná plocha 32 14809
ostat.pl. manipulační pl. 20 18678
ostat.pl. neplodná půda 2 6078
ostat.pl. ostat.komunikace 46 42122
ostat.pl. silnice 16 61422
Celkem KN 957 1531901
Par. KMD 957 1531901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 177
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 222
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
KM-D 1:2000 01.12.2000 15.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.