k.ú.: 753181 - Stadice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 402088
zahrada 232 196364
travní p. 151 1356127
lesní poz 46 2590313
vodní pl. tok přirozený 23 130539
vodní pl. tok umělý 2 149
zast. pl. zbořeniště 6 406
zast. pl. 292 48422
ostat.pl. dráha 6 94521
ostat.pl. dálnice 10 202485
ostat.pl. jiná plocha 147 320980
ostat.pl. manipulační pl. 6 35668
ostat.pl. mez, stráň 1 192
ostat.pl. neplodná půda 43 128614
ostat.pl. ostat.komunikace 77 126345
ostat.pl. silnice 14 88509
ostat.pl. zeleň 5 3535
Celkem KN 1083 5725257
Par. DKM 1083 5725257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 94
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 280
LV 294
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2019 jen extravilán
DKM 1:1000 28.08.2018 jen intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2019 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička