k.ú.: 753181 - Stadice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 944350
zahrada 245 199233
travní p. 445 1362065
lesní poz 55 1820764
vodní pl. tok přirozený 39 76254
vodní pl. tok umělý 2 149
vodní pl. zamokřená pl. 1 520
zast. pl. společný dvůr 2 191
zast. pl. zbořeniště 8 1159
zast. pl. 293 48318
ostat.pl. dráha 16 81422
ostat.pl. dálnice 11 53582
ostat.pl. jiná plocha 345 675209
ostat.pl. manipulační pl. 24 48047
ostat.pl. neplodná půda 195 183514
ostat.pl. ostat.komunikace 124 163066
ostat.pl. silnice 45 59142
ostat.pl. zeleň 5 2842
Celkem KN 1945 5719827
EN 247 200710
PK 17 54880
Celkem ZE 264 255590
Par. DKM 570 310612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 280
LV 299
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2018
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 25.05.2019 07:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.