k.ú.: 753181 - Stadice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 944350
zahrada 244 199256
travní p. 445 1362065
lesní poz 55 1820764
vodní pl. tok přirozený 39 76254
vodní pl. tok umělý 2 149
vodní pl. zamokřená pl. 1 520
zast. pl. společný dvůr 1 127
zast. pl. zbořeniště 8 1142
zast. pl. 293 48414
ostat.pl. dráha 16 81422
ostat.pl. dálnice 11 53582
ostat.pl. jiná plocha 354 675385
ostat.pl. manipulační pl. 24 48020
ostat.pl. neplodná půda 195 183514
ostat.pl. ostat.komunikace 124 163066
ostat.pl. silnice 45 59142
ostat.pl. zeleň 5 2842
Celkem KN 1952 5720014
EN 247 200710
PK 17 54880
Celkem ZE 264 255590
Par. DKM 614 322052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 280
LV 300
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2018
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.