k.ú.: 753165 - Sruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580970 - Sruby NUTS5 CZ0534580970
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1131 3229361
zahrada 344 206215
travní p. 595 1155704
lesní poz 115 1438867
vodní pl. nádrž umělá 1 235
vodní pl. rybník 11 240967
vodní pl. tok přirozený 92 7300
vodní pl. tok umělý 36 7374
zast. pl. společný dvůr 4 878
zast. pl. zbořeniště 8 2937
zast. pl. 293 88386
ostat.pl. dráha 17 112464
ostat.pl. jiná plocha 265 110649
ostat.pl. manipulační pl. 60 51355
ostat.pl. ostat.komunikace 193 149070
ostat.pl. pohřeb. 1 1289
ostat.pl. silnice 6 62568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10318
ostat.pl. zeleň 15 19417
Celkem KN 3191 6895354
Par. KMD 3191 6895354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 104
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 269
LV 385
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 22:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.