k.ú.: 753092 - Srní I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557111 - Srní NUTS5 CZ0322557111
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1100385
zahrada 37 30952
travní p. 524 2405252
lesní poz 564 7375328
vodní pl. nádrž umělá 1 22083
vodní pl. tok přirozený 8 111991
vodní pl. tok umělý 25 64165
vodní pl. zamokřená pl. 20 130604
zast. pl. společný dvůr 1 900
zast. pl. zbořeniště 15 3470
zast. pl. 278 84156
ostat.pl. jiná plocha 102 113623
ostat.pl. manipulační pl. 25 57368
ostat.pl. neplodná půda 388 261024
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4264
ostat.pl. ostat.komunikace 128 137121
ostat.pl. silnice 6 74881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 37803
ostat.pl. zeleň 3 2713
Celkem KN 2425 12018083
Par. KMD 2425 12018083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 38
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 273
byt.z. byt 94
obč.z. byt 2
Celkem JED 96
LV 372
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 19.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.