k.ú.: 753084 - Vchynice-Tetov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557111 - Srní NUTS5 CZ0322557111
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 232
travní p. 107 1105774
lesní poz les(ne hospodář) 436 7968639
vodní pl. nádrž přírodní 2 529
vodní pl. tok přirozený 6 147052
vodní pl. tok umělý 7 54093
vodní pl. zamokřená pl. 12 241130
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 12 3693
zast. pl. 36 12650
ostat.pl. jiná plocha 18 13581
ostat.pl. manipulační pl. 1 543
ostat.pl. neplodná půda 82 82135
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 4628
ostat.pl. ostat.komunikace 72 122493
ostat.pl. silnice 4 33400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23725
ostat.pl. zeleň 2 1054
Celkem KN 810 9815374
Par. DKM 338 1772346
Par. KMD 472 8043028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 36
LV 36
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2015
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.09.2020 09:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.