k.ú.: 753033 - Srby u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554278 - Srby NUTS5 CZ0321554278
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 4294612
zahrada 128 70666
travní p. 146 917250
lesní poz ostat.komunikace 1 3324
lesní poz 46 594380
vodní pl. rybník 1 4035
vodní pl. tok přirozený 11 61436
vodní pl. tok umělý 22 37952
vodní pl. zamokřená pl. 4 6075
zast. pl. zbořeniště 8 2625
zast. pl. 178 76754
ostat.pl. jiná plocha 51 37641
ostat.pl. manipulační pl. 55 60384
ostat.pl. neplodná půda 80 171870
ostat.pl. ostat.komunikace 67 152338
ostat.pl. pohřeb. 3 4066
ostat.pl. silnice 16 104401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10376
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1003 6610311
Par. DKM 465 6076598
Par. KMD 538 533713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 24
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 220
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.09.2016
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 02.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 20.09.2020 21:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.