k.ú.: 752975 - Srbská Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546348 - Srbská Kamenice NUTS5 CZ0421546348
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 598586
zahrada 137 75635
travní p. mez, stráň 1 400
travní p. 540 2398497
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 84
lesní poz 298 7789352
vodní pl. nádrž přírodní 2 2754
vodní pl. nádrž umělá 3 616
vodní pl. rybník 2 33782
vodní pl. tok přirozený 50 79540
zast. pl. společný dvůr 1 1270
zast. pl. zbořeniště 83 14784
zast. pl. 326 65804
ostat.pl. jiná plocha 134 266123
ostat.pl. manipulační pl. 4 5446
ostat.pl. neplodná půda 95 105449
ostat.pl. ostat.komunikace 219 205503
ostat.pl. pohřeb. 1 1403
ostat.pl. silnice 17 77726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 31701
Celkem KN 1985 11754455
Par. KMD 1985 11754455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 35
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 325
LV 277
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.05.2019 15:11

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.