k.ú.: 752975 - Srbská Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546348 - Srbská Kamenice NUTS5 CZ0421546348
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 598586
zahrada 137 75578
travní p. mez, stráň 1 400
travní p. 548 2402590
lesní poz les(ne hospodář) 72 2087875
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 84
lesní poz 226 5701477
vodní pl. nádrž přírodní 2 2754
vodní pl. nádrž umělá 3 616
vodní pl. rybník 2 33782
vodní pl. tok přirozený 52 79540
zast. pl. společný dvůr 1 1270
zast. pl. zbořeniště 78 13864
zast. pl. 339 66611
ostat.pl. jiná plocha 142 266806
ostat.pl. manipulační pl. 4 5446
ostat.pl. neplodná půda 91 100946
ostat.pl. ostat.komunikace 222 205503
ostat.pl. pohřeb. 1 1403
ostat.pl. silnice 17 77726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 31599
Celkem KN 2010 11754456
Par. KMD 2010 11754456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 336
LV 273
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 17:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.