k.ú.: 752878 - Srbce u Luže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 1324224
zahrada 82 57264
ovoc. sad 9 28134
travní p. 80 220241
lesní poz 69 728139
vodní pl. nádrž přírodní 3 954
vodní pl. tok přirozený 8 717
zast. pl. společný dvůr 1 68
zast. pl. zbořeniště 6 1506
zast. pl. 59 22364
ostat.pl. jiná plocha 25 30752
ostat.pl. manipulační pl. 14 11875
ostat.pl. neplodná půda 25 10294
ostat.pl. ostat.komunikace 46 40644
ostat.pl. silnice 68 36684
Celkem KN 772 2513860
Par. KMD 772 2513860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 57
LV 137
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 09:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.