k.ú.: 752860 - Spytihněv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585793 - Spytihněv NUTS5 CZ0724585793
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 32 14725
orná půda 3747 6467881
vinice 4 1380
zahrada 956 560346
ovoc. sad 13 30737
travní p. 235 137395
lesní poz 237 96492
vodní pl. nádrž umělá 32 191547
vodní pl. tok přirozený 207 509761
vodní pl. tok umělý 264 253245
vodní pl. zamokřená pl. 322 292640
zast. pl. společný dvůr 9 1298
zast. pl. zbořeniště 12 2698
zast. pl. 811 271361
ostat.pl. dráha 1 105249
ostat.pl. jiná plocha 296 183720
ostat.pl. manipulační pl. 239 144600
ostat.pl. neplodná půda 153 92938
ostat.pl. ostat.komunikace 558 175712
ostat.pl. pohřeb. 21 12228
ostat.pl. silnice 26 88904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13337
ostat.pl. zeleň 38 11450
Celkem KN 8215 9659644
Par. DKM 8215 9659644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 559
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 762
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 1487
spoluvlastník 2918

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2011
THM-V 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 01.04.1961 1:2000,
ZMVM 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 jde o THM
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:55

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.