k.ú.: 752860 - Spytihněv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585793 - Spytihněv NUTS5 CZ0724585793
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 32 14725
orná půda 3748 6467880
vinice 4 1380
zahrada 960 560645
ovoc. sad 13 30737
travní p. 239 138314
lesní poz 237 96492
vodní pl. nádrž umělá 32 190893
vodní pl. tok přirozený 207 509761
vodní pl. tok umělý 265 253245
vodní pl. zamokřená pl. 322 292640
zast. pl. společný dvůr 9 1298
zast. pl. zbořeniště 12 2698
zast. pl. 812 271637
ostat.pl. dráha 1 105249
ostat.pl. jiná plocha 298 183798
ostat.pl. manipulační pl. 240 144600
ostat.pl. neplodná půda 149 92019
ostat.pl. ostat.komunikace 558 175712
ostat.pl. pohřeb. 21 12228
ostat.pl. silnice 26 88904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13337
ostat.pl. zeleň 38 11450
Celkem KN 8225 9659642
Par. DKM 8225 9659642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 561
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 763
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 1494
spoluvlastník 2920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2011
THM-V 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 01.04.1961 1:2000,
ZMVM 1:2000 01.01.1976 06.12.2011 jde o THM
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.09.2020 19:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.