k.ú.: 752843 - Spomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535192 - Spomyšl NUTS5 CZ0206535192
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 2716797
zahrada 161 91684
ovoc. sad 37 224267
travní p. 14 11006
lesní poz 18 88108
vodní pl. nádrž umělá 1 4385
vodní pl. tok umělý 7 446
zast. pl. zbořeniště 6 1005
zast. pl. 230 79392
ostat.pl. dobývací prost. 6 12188
ostat.pl. dráha 19 28280
ostat.pl. jiná plocha 60 74163
ostat.pl. manipulační pl. 54 79378
ostat.pl. neplodná půda 78 47228
ostat.pl. ostat.komunikace 68 78663
ostat.pl. pohřeb. 1 1845
ostat.pl. silnice 14 43812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6123
ostat.pl. zeleň 9 346
Celkem KN 1146 3589116
Par. KMD 1146 3589116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 100
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 52
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 214
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 274
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
DKM-KPÚ 03.09.2009 1:1000 24.09.2009 *) KPÚ Lužec nad Vltavou
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 15:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.