k.ú.: 752789 - Spělkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596795 - Spělkov NUTS5 CZ0635596795
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 935102
zahrada 76 27632
travní p. 304 777438
lesní poz les s budovou 4 161
lesní poz 85 645143
vodní pl. nádrž umělá 2 3788
vodní pl. tok přirozený 3 27698
zast. pl. zbořeniště 13 2057
zast. pl. 61 14774
ostat.pl. jiná plocha 19 4178
ostat.pl. manipulační pl. 11 11006
ostat.pl. neplodná půda 113 52374
ostat.pl. ostat.komunikace 85 69762
ostat.pl. pohřeb. 2 2363
ostat.pl. silnice 1 9965
ostat.pl. zeleň 2 128
Celkem KN 923 2583569
Par. KMD 923 2583569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 64
LV 109
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.