k.ú.: 752754 - Spálov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599867 - Spálov NUTS5 CZ0804599867
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 7088741
zahrada 440 280662
travní p. 628 2383155
lesní poz 458 8690388
vodní pl. nádrž umělá 1 103
vodní pl. tok přirozený 41 103217
zast. pl. společný dvůr 3 183
zast. pl. zbořeniště 18 3255
zast. pl. 558 144972
ostat.pl. jiná plocha 177 109115
ostat.pl. manipulační pl. 10 40209
ostat.pl. neplodná půda 38 27414
ostat.pl. ostat.komunikace 266 296291
ostat.pl. pohřeb. 1 4777
ostat.pl. silnice 26 89505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 34826
ostat.pl. zeleň 3 14175
Celkem KN 3416 19310988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 310
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 56
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 533
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 531
spoluvlastník 666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 21.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1830 21.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:33

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.