k.ú.: 752746 - Starý Spálenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553549 - Česká Kubice NUTS5 CZ0321553549
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1955995
zahrada 48 40102
travní p. 95 796188
lesní poz ostat.komunikace 1 7856
lesní poz 38 1423991
vodní pl. nádrž přírodní 2 9042
vodní pl. nádrž umělá 2 3451
vodní pl. rybník 1 1869
vodní pl. tok přirozený 2 2525
vodní pl. tok umělý 20 9972
vodní pl. zamokřená pl. 6 15788
zast. pl. zbořeniště 1 14
zast. pl. 83 29840
ostat.pl. dráha 2 35741
ostat.pl. jiná plocha 88 47460
ostat.pl. manipulační pl. 12 37103
ostat.pl. neplodná půda 42 92421
ostat.pl. ostat.komunikace 78 79351
ostat.pl. silnice 2 3278
Celkem KN 677 4591987
PK 5 17431
GP 77 1080657
Celkem ZE 82 1098088
Par. KMD 677 4591987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 83
LV 162
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:55

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.