k.ú.: 752720 - Nový Spálenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553549 - Česká Kubice NUTS5 CZ0321553549
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1170518
zahrada 40 40301
travní p. 121 947518
lesní poz 27 711877
vodní pl. tok přirozený 4 860
vodní pl. tok umělý 3 1102
zast. pl. zbořeniště 9 11769
zast. pl. 42 19594
ostat.pl. jiná plocha 45 190138
ostat.pl. manipulační pl. 7 7822
ostat.pl. neplodná půda 25 59544
ostat.pl. ostat.komunikace 65 55749
ostat.pl. silnice 2 5042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12487
Celkem KN 501 3234321
PK 1 1742
GP 9 33040
Celkem ZE 10 34782
Par. KMD 501 3234321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 57
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2016
S-SK GS 1:2880 1838 25.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:00

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.