k.ú.: 752649 - Sovětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570907 - Sovětice NUTS5 CZ0521570907
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 1689941
zahrada 72 36239
ovoc. sad 3 21873
travní p. 115 350069
lesní poz 55 183826
vodní pl. nádrž umělá 1 1034
vodní pl. tok přirozený 16 12891
vodní pl. tok umělý 10 1628
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 85 45999
ostat.pl. dráha 2 14392
ostat.pl. jiná plocha 36 16566
ostat.pl. manipulační pl. 20 53656
ostat.pl. neplodná půda 26 9631
ostat.pl. ostat.komunikace 56 44569
ostat.pl. silnice 24 42816
ostat.pl. zeleň 9 6669
Celkem KN 901 2532286
Par. KMD 901 2532286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 151
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.