k.ú.: 752631 - Sadová u Sovětic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573191 - Sadová NUTS5 CZ0521573191
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1324291
zahrada 102 103188
ovoc. sad 1 43451
travní p. 56 128911
lesní poz 5 49064
vodní pl. rybník 3 50618
vodní pl. tok přirozený 23 13012
vodní pl. tok umělý 1 169
zast. pl. 171 73855
ostat.pl. dráha 13 29924
ostat.pl. jiná plocha 14 15578
ostat.pl. manipulační pl. 26 57492
ostat.pl. neplodná půda 24 23266
ostat.pl. ostat.komunikace 27 39177
ostat.pl. silnice 78 79884
ostat.pl. zeleň 11 30543
Celkem KN 825 2062423
Par. KMD 825 2062423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 167
LV 254
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.