k.ú.: 752631 - Sadová u Sovětic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573191 - Sadová NUTS5 CZ0521573191
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1324010
zahrada 103 103188
ovoc. sad 1 43451
travní p. 57 128911
lesní poz 5 49064
vodní pl. rybník 3 50618
vodní pl. tok přirozený 24 13012
vodní pl. tok umělý 1 169
zast. pl. 173 74052
ostat.pl. dráha 13 29924
ostat.pl. jiná plocha 14 15578
ostat.pl. manipulační pl. 27 57576
ostat.pl. neplodná půda 24 23266
ostat.pl. ostat.komunikace 27 39177
ostat.pl. silnice 79 79884
ostat.pl. zeleň 11 30543
Celkem KN 838 2062423
Par. KMD 838 2062423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 169
LV 253
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 29.09.2020 15:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička