k.ú.: 752614 - Sovenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 4125927
zahrada skleník-pařeniš. 1 129
zahrada 84 69901
ovoc. sad 3 12960
travní p. 12 27016
lesní poz 1 10439
vodní pl. nádrž umělá 3 1670
vodní pl. tok umělý 17 44345
zast. pl. zbořeniště 2 1277
zast. pl. 97 66569
ostat.pl. jiná plocha 40 44317
ostat.pl. manipulační pl. 1 1212
ostat.pl. neplodná půda 2 1385
ostat.pl. ostat.komunikace 56 136593
ostat.pl. silnice 7 45596
ostat.pl. zeleň 15 73891
Celkem KN 611 4663227
Par. DKM 611 4663227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 12
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 97
LV 164
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2008
DKM-KPÚ 22.11.2007 1:1000 28.11.2007 *)
S-SK GS 1842 09.06.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.08.2019 23:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.