k.ú.: 752584 - Sovadina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 1454582
zahrada školka 2 1359
zahrada 155 109183
ovoc. sad 7 41030
travní p. 142 291784
lesní poz 66 279208
vodní pl. tok přirozený 9 9957
zast. pl. společný dvůr 1 453
zast. pl. zbořeniště 9 1062
zast. pl. 78 33605
ostat.pl. jiná plocha 22 8356
ostat.pl. manipulační pl. 6 22737
ostat.pl. neplodná půda 4 5419
ostat.pl. ostat.komunikace 324 58954
ostat.pl. silnice 9 24516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4229
ostat.pl. zeleň 1 27
Celkem KN 1334 2346461
Par. KMD 1334 2346461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 78
LV 152
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2011
KM-D 1:2000 18.12.2000 15.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 19:43

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.