k.ú.: 752509 - Smiradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551759 - Sousedovice NUTS5 CZ0316551759
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 561721
zahrada 27 24055
travní p. 63 282868
lesní poz les s budovou 2 39
lesní poz 67 225483
vodní pl. rybník 1 3377
vodní pl. tok přirozený 10 7418
vodní pl. tok umělý 2 1879
vodní pl. zamokřená pl. 1 2167
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 23 8888
ostat.pl. jiná plocha 19 6723
ostat.pl. manipulační pl. 4 2314
ostat.pl. neplodná půda 56 28274
ostat.pl. ostat.komunikace 15 27690
Celkem KN 349 1183094
Par. KMD 349 1183094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 24
LV 45
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
KM-D 1:2000 27.10.2000 15.03.2016
S-SK GS 1:2880 1837 27.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 05:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička