k.ú.: 752495 - Libětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536831 - Libětice NUTS5 CZ0316536831
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 688197
zahrada 51 39876
travní p. 474 1953550
lesní poz 169 1550415
vodní pl. nádrž umělá 4 6173
vodní pl. tok přirozený 3 1842
vodní pl. tok umělý 56 11673
vodní pl. zamokřená pl. 1 287
zast. pl. společný dvůr 1 249
zast. pl. zbořeniště 5 667
zast. pl. 47 24555
ostat.pl. jiná plocha 21 14137
ostat.pl. manipulační pl. 14 14243
ostat.pl. neplodná půda 118 125413
ostat.pl. ostat.komunikace 50 47145
ostat.pl. silnice 13 35214
Celkem KN 1167 4513636
Par. KMD 1167 4513636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 43
LV 81
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2016
KM-D 1:2000 31.08.2000 12.02.2016
S-SK GS 1:2880 1837 31.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 05:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička