k.ú.: 752487 - Souňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531065 - Souňov NUTS5 CZ0205531065
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 2098311
zahrada 63 58564
ovoc. sad 21 57114
travní p. 24 66087
lesní poz 22 156450
vodní pl. nádrž umělá 6 15090
vodní pl. rybník 6 14302
vodní pl. tok přirozený 29 10321
vodní pl. tok umělý 6 7716
zast. pl. společný dvůr 1 450
zast. pl. 84 53444
ostat.pl. jiná plocha 17 14653
ostat.pl. manipulační pl. 7 10898
ostat.pl. neplodná půda 24 35988
ostat.pl. ostat.komunikace 32 41404
ostat.pl. silnice 4 34195
Celkem KN 596 2674987
Par. KMD 596 2674987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 83
LV 142
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.05.2019 23:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.