k.ú.: 752452 - Sopřeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575666 - Sopřeč NUTS5 CZ0532575666
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 2943708
zahrada 189 125771
ovoc. sad 2 4066
travní p. 71 441402
lesní poz 80 1583446
vodní pl. nádrž přírodní 4 9826
vodní pl. rybník 4 895424
vodní pl. tok přirozený 14 55691
vodní pl. tok umělý 16 10738
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 142 78076
ostat.pl. jiná plocha 26 65734
ostat.pl. manipulační pl. 28 15295
ostat.pl. neplodná půda 2 626
ostat.pl. ostat.komunikace 105 138724
ostat.pl. silnice 18 37006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5973
ostat.pl. zeleň 40 140633
Celkem KN 897 6552413
Par. DKM 367 4748478
Par. KMD 530 1803935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 139
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 235
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2013 viz. KPÚ Žáravice
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 29.09.2020 06:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička