k.ú.: 752444 - Sopotnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580961 - Sopotnice NUTS5 CZ0534580961
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1160 4223412
zahrada 613 455244
travní p. 1519 3344847
lesní poz les s budovou 1 102
lesní poz 350 4744841
vodní pl. tok přirozený 42 64482
vodní pl. tok umělý 6 2453
zast. pl. společný dvůr 5 154
zast. pl. zbořeniště 12 2998
zast. pl. 543 144639
ostat.pl. dráha 1 74641
ostat.pl. jiná plocha 204 77738
ostat.pl. manipulační pl. 53 34504
ostat.pl. neplodná půda 27 30564
ostat.pl. ostat.komunikace 394 283450
ostat.pl. pohřeb. 1 2451
ostat.pl. silnice 52 59561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 14585
ostat.pl. zeleň 10 8162
Celkem KN 5011 13568828
Par. KMD 5011 13568828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 244
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 515
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 568
spoluvlastník 777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.09.2020 13:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička