k.ú.: 752401 - Větrov u Solenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541320 - Solenice NUTS5 CZ020B541320
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 33168
zahrada 57 36777
ovoc. sad 2 6915
travní p. 106 531966
lesní poz les s budovou 2 73
lesní poz 203 2168738
vodní pl. nádrž přírodní 1 4347
vodní pl. tok přirozený 5 10319
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 45 15714
ostat.pl. jiná plocha 12 12947
ostat.pl. manipulační pl. 3 10918
ostat.pl. neplodná půda 74 59267
ostat.pl. ostat.komunikace 86 56326
ostat.pl. silnice 21 10940
Celkem KN 634 2958515
Par. KMD 634 2958515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 45
LV 89
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 30.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 23:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.