k.ú.: 752371 - Dolní Líšnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541320 - Solenice NUTS5 CZ020B541320
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 9068
zahrada 26 13903
ovoc. sad 1 944
travní p. 36 73711
lesní poz 55 2464461
vodní pl. nádrž přírodní 1 1135
vodní pl. tok přirozený 23 116094
vodní pl. tok umělý 3 1125
zast. pl. společný dvůr 1 400
zast. pl. zbořeniště 2 217
zast. pl. 20 5636
ostat.pl. jiná plocha 8 9590
ostat.pl. manipulační pl. 5 5798
ostat.pl. neplodná půda 12 14518
ostat.pl. ostat.komunikace 33 45607
ostat.pl. silnice 19 71862
Celkem KN 250 2834069
Par. KMD 250 2834069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 19
LV 45
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 30.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.08.2019 13:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.