k.ú.: 752347 - Malobratřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536041 - Kněžmost NUTS5 CZ0207536041
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 2521669
zahrada mez, stráň 1 2000
zahrada 138 111146
ovoc. sad 5 38668
travní p. 113 333689
lesní poz 53 278051
vodní pl. rybník 2 6280
vodní pl. tok přirozený 20 3011
vodní pl. zamokřená pl. 25 10049
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 158 48869
ostat.pl. jiná plocha 29 35145
ostat.pl. manipulační pl. 4 1854
ostat.pl. neplodná půda 38 24168
ostat.pl. ostat.komunikace 76 53570
ostat.pl. silnice 17 52941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1665
ostat.pl. zeleň 3 2711
Celkem KN 1047 3525584
Par. KMD 1047 3525584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 31
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 157
LV 249
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička