k.ú.: 752304 - Dolní Rychnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538591 - Dolní Rychnov NUTS5 CZ0413538591
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 393958
zahrada 399 195225
travní p. 50 341027
lesní poz les(ne hospodář) 32 134643
lesní poz 16 517040
vodní pl. nádrž umělá 10 122800
vodní pl. rybník 1 4040
vodní pl. tok přirozený 9 19694
vodní pl. tok umělý 5 6129
vodní pl. zamokřená pl. 5 9768
zast. pl. společný dvůr 2 702
zast. pl. zbořeniště 3 1412
zast. pl. 658 228265
ostat.pl. dráha 4 22020
ostat.pl. jiná plocha 375 1407655
ostat.pl. manipulační pl. 102 234915
ostat.pl. neplodná půda 29 32521
ostat.pl. ostat.komunikace 205 199078
ostat.pl. pohřeb. 1 10500
ostat.pl. silnice 71 183454
ostat.pl. skládka 1 7688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 1012518
ostat.pl. zeleň 6 4412
Celkem KN 2091 5089464
Par. DKM 2091 5089464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 323
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 15
č.e. garáž 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 635
byt.z. byt 101
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 112
LV 635
spoluvlastník 801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2012
THM-V 1:2000 01.01.1971 28.03.2012
FÚO 1:2000 01.01.1971 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.08.2019 00:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.