k.ú.: 752223 - Sokolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 419455
zahrada 1095 509670
travní p. 79 123249
lesní poz les(ne hospodář) 58 1995168
lesní poz 13 19574
vodní pl. nádrž umělá 5 14165
vodní pl. tok přirozený 8 306325
vodní pl. tok umělý 3 944
zast. pl. společný dvůr 23 19811
zast. pl. zbořeniště 9 541
zast. pl. 4269 912802
ostat.pl. dobývací prost. 47 403867
ostat.pl. dráha 11 89000
ostat.pl. jiná plocha 614 822258
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 37
ostat.pl. manipulační pl. 340 1177978
ostat.pl. neplodná půda 125 412352
ostat.pl. ost.dopravní pl. 44 65692
ostat.pl. ostat.komunikace 698 817838
ostat.pl. pohřeb. 2 37960
ostat.pl. silnice 156 451786
ostat.pl. skládka 2 1010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 252174
ostat.pl. zeleň 280 614563
Celkem KN 7974 9468219
Par. DKM 7974 9468219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 453
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 201
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 765
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. garáž 7
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 1872
bez čp/če jiná st. 166
bez čp/če obč.vyb. 107
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 189
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 91
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4049
byt.z. byt 8241
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 120
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 61
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 8695
LV 10300
spoluvlastník 19278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2009
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.10.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1969 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.