k.ú.: 752223 - Sokolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 415294
zahrada 1101 509425
travní p. 79 123249
lesní poz les(ne hospodář) 58 1995168
lesní poz ostat.komunikace 5 4307
lesní poz 13 19574
vodní pl. nádrž umělá 5 14165
vodní pl. tok přirozený 8 306325
vodní pl. tok umělý 3 944
zast. pl. společný dvůr 23 19811
zast. pl. zbořeniště 9 541
zast. pl. 4265 911859
ostat.pl. dobývací prost. 47 403867
ostat.pl. dráha 11 89000
ostat.pl. jiná plocha 623 824739
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 37
ostat.pl. manipulační pl. 341 1176641
ostat.pl. neplodná půda 125 412352
ostat.pl. ost.dopravní pl. 48 67164
ostat.pl. ostat.komunikace 719 837867
ostat.pl. pohřeb. 2 37960
ostat.pl. silnice 152 432064
ostat.pl. skládka 2 1010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 252131
ostat.pl. zeleň 300 612653
Celkem KN 8031 9468147
Par. DKM 8031 9468147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 453
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 202
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 767
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. garáž 7
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 1872
bez čp/če jiná st. 165
bez čp/če obč.vyb. 105
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 189
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 92
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4048
byt.z. byt 8241
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 120
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 61
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 8695
LV 10386
spoluvlastník 19479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2009
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.10.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1969 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 22:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.