k.ú.: 752223 - Sokolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 419488
zahrada 1037 508647
travní p. 79 123249
lesní poz les(ne hospodář) 58 1995168
lesní poz 13 19574
vodní pl. nádrž umělá 5 14165
vodní pl. tok přirozený 8 306325
vodní pl. tok umělý 3 944
zast. pl. společný dvůr 24 28595
zast. pl. zbořeniště 9 541
zast. pl. 4266 918202
ostat.pl. dobývací prost. 47 403867
ostat.pl. dráha 11 89000
ostat.pl. jiná plocha 610 809602
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 37
ostat.pl. manipulační pl. 341 1178299
ostat.pl. neplodná půda 125 412364
ostat.pl. ost.dopravní pl. 44 65692
ostat.pl. ostat.komunikace 696 817011
ostat.pl. pohřeb. 2 37960
ostat.pl. silnice 156 451786
ostat.pl. skládka 2 1010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 252174
ostat.pl. zeleň 280 614563
Celkem KN 7909 9468263
Par. DKM 7909 9468263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 453
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 201
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 765
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. garáž 7
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 1871
bez čp/če jiná st. 166
bez čp/če obč.vyb. 107
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 188
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 91
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4047
byt.z. byt 8242
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 120
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 61
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 8696
LV 10299
spoluvlastník 19264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2009
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.10.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1969 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.05.2019 18:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.