k.ú.: 752177 - Sokoleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537811 - Sokoleč NUTS5 CZ0208537811
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1195 3747619
zahrada 300 183962
travní p. 63 103636
lesní poz 283 1370446
vodní pl. nádrž umělá 9 33178
vodní pl. tok přirozený 1 10559
vodní pl. tok umělý 331 80722
vodní pl. zamokřená pl. 1 7816
zast. pl. společný dvůr 9 2892
zast. pl. zbořeniště 3 181
zast. pl. 534 196159
ostat.pl. dráha 6 75756
ostat.pl. jiná plocha 123 76352
ostat.pl. manipulační pl. 49 64058
ostat.pl. neplodná půda 6 27185
ostat.pl. ostat.komunikace 184 190383
ostat.pl. pohřeb. 1 4464
ostat.pl. silnice 58 70066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16675
ostat.pl. zeleň 17 19529
Celkem KN 3177 6281638
Par. KMD 3177 6281638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 279
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
Celkem BUD 520
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 13
LV 610
spoluvlastník 917

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.09.2020 04:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.