k.ú.: 752061 - Sobotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 933
orná půda 113 712270
zahrada 559 503234
travní p. 349 3761866
lesní poz 224 5764946
vodní pl. nádrž umělá 2 11627
vodní pl. rybník 1 356
vodní pl. tok přirozený 56 67056
zast. pl. společný dvůr 8 523
zast. pl. zbořeniště 4 1000
zast. pl. 491 140624
ostat.pl. jiná plocha 105 104975
ostat.pl. manipulační pl. 12 29681
ostat.pl. neplodná půda 218 494460
ostat.pl. ostat.komunikace 180 313234
ostat.pl. pohřeb. 1 4073
ostat.pl. silnice 36 93823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6010
ostat.pl. zeleň 9 65443
Celkem KN 2371 12076134
Par. DKM 2371 12076134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 259
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 485
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 15
Celkem JED 105
LV 527
spoluvlastník 719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2012
DKM 1:1000 10.10.2003
ZMVM 1:2000 04.08.1993 10.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1864 04.08.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 02:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.