k.ú.: 752061 - Sobotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 933
orná půda 113 712270
zahrada 555 503557
travní p. 349 3761866
lesní poz 224 5764946
vodní pl. nádrž umělá 2 11627
vodní pl. rybník 1 356
vodní pl. tok přirozený 56 67056
zast. pl. společný dvůr 10 565
zast. pl. zbořeniště 4 1022
zast. pl. 484 140247
ostat.pl. jiná plocha 103 104793
ostat.pl. manipulační pl. 13 29851
ostat.pl. neplodná půda 218 494462
ostat.pl. ostat.komunikace 177 313235
ostat.pl. pohřeb. 1 4073
ostat.pl. silnice 35 93823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6010
ostat.pl. zeleň 9 65443
Celkem KN 2356 12076135
Par. DKM 2356 12076135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 257
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 479
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 90
LV 524
spoluvlastník 715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2012
DKM 1:1000 10.10.2003
ZMVM 1:2000 04.08.1993 10.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1864 04.08.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.