k.ú.: 752053 - Rudoltice u Sobotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 80033
zahrada 87 64550
travní p. 273 2535719
lesní poz 460 14144506
vodní pl. nádrž umělá 10 6574
vodní pl. tok přirozený 12 20260
vodní pl. zamokřená pl. 6 4111
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 8 1699
zast. pl. 91 43973
ostat.pl. jiná plocha 36 37129
ostat.pl. manipulační pl. 16 54923
ostat.pl. neplodná půda 221 230077
ostat.pl. ostat.komunikace 89 125801
ostat.pl. silnice 18 240670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13170
Celkem KN 1342 17603252
EN 9 39152
GP 52 460816
Celkem ZE 61 499968
Par. KMD 1342 17603252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 89
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 111
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2019 21:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.