k.ú.: 752029 - Sobíšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517836 - Sobíšky NUTS5 CZ0714517836
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 1802289
zahrada 88 66173
ovoc. sad 10 43945
travní p. 37 110915
lesní poz 17 505020
vodní pl. nádrž umělá 1 68
vodní pl. tok přirozený 4 16712
vodní pl. tok umělý 4 484
vodní pl. zamokřená pl. 2 11145
zast. pl. zbořeniště 5 809
zast. pl. 92 34227
ostat.pl. jiná plocha 45 77670
ostat.pl. manipulační pl. 7 23960
ostat.pl. neplodná půda 4 2507
ostat.pl. ostat.komunikace 50 100633
ostat.pl. silnice 2 18632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10285
ostat.pl. zeleň 15 86670
Celkem KN 565 2912144
Par. DKM 269 2618672
Par. KMD 296 293472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 89
LV 145
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.04.2016
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.09.2020 10:55

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.