k.ú.: 752002 - Sobíňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569518 - Sobíňov NUTS5 CZ0631569518
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 1512128
zahrada 448 190976
ovoc. sad školka 2 537
ovoc. sad 5 4063
travní p. 1389 3367597
lesní poz ostat.komunikace 4 1998
lesní poz 95 223466
vodní pl. nádrž umělá 3 2113
vodní pl. rybník 9 23168
vodní pl. tok přirozený 8 25105
vodní pl. tok umělý 67 50822
vodní pl. zamokřená pl. 2 664
zast. pl. společný dvůr 2 148
zast. pl. zbořeniště 13 4132
zast. pl. 379 100465
ostat.pl. dráha 7 89533
ostat.pl. jiná plocha 193 141575
ostat.pl. manipulační pl. 17 15058
ostat.pl. neplodná půda 81 48084
ostat.pl. ostat.komunikace 254 188092
ostat.pl. pohřeb. 7 12892
ostat.pl. silnice 6 49563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5076
Celkem KN 3338 6057255
Par. KMD 3338 6057255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 272
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 367
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 484
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2010
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.