k.ú.: 751987 - Sobětuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 1583203
zahrada 57 32190
travní p. 83 151835
lesní poz 16 316785
vodní pl. tok přirozený 19 3177
vodní pl. tok umělý 2 245
zast. pl. zbořeniště 1 306
zast. pl. 44 31633
ostat.pl. jiná plocha 16 9401
ostat.pl. manipulační pl. 11 16578
ostat.pl. neplodná půda 5 4538
ostat.pl. ostat.komunikace 38 35000
ostat.pl. silnice 2 25804
ostat.pl. zeleň 5 4025
Celkem KN 630 2214720
Par. KMD 630 2214720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 43
LV 101
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2010
S-SK GS 1:2880 1841 05.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 10:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.