k.ú.: 751979 - Stolany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547891 - Stolany NUTS5 CZ0531547891
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 4991
orná půda 613 4483741
zahrada 157 113102
ovoc. sad 3 13190
travní p. 29 79156
lesní poz 22 372026
vodní pl. nádrž umělá 2 1485
vodní pl. rybník 5 44818
vodní pl. tok přirozený 77 24585
vodní pl. tok umělý 30 11063
vodní pl. zamokřená pl. 1 579
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. zbořeniště 1 226
zast. pl. 180 96968
ostat.pl. jiná plocha 54 66007
ostat.pl. manipulační pl. 5 6444
ostat.pl. neplodná půda 4 886
ostat.pl. ostat.komunikace 75 90668
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. silnice 5 51100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8226
ostat.pl. zeleň 7 3839
Celkem KN 1280 5474183
Par. DKM 1280 5474183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 171
byt.z. byt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 5
LV 316
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 09.07.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 14:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.