k.ú.: 751961 - Sobětuchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572276 - Sobětuchy NUTS5 CZ0531572276
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 730 3192107
zahrada 310 189083
ovoc. sad 6 15759
travní p. 64 75735
lesní poz 2 4238
vodní pl. nádrž umělá 3 1506
vodní pl. rybník 2 30562
vodní pl. tok přirozený 25 14094
zast. pl. společný dvůr 4 474
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 421 122918
ostat.pl. jiná plocha 60 18307
ostat.pl. manipulační pl. 25 25706
ostat.pl. neplodná půda 8 2076
ostat.pl. ostat.komunikace 95 76596
ostat.pl. pohřeb. 1 1279
ostat.pl. silnice 17 49474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 499
ostat.pl. zeleň 2 1444
Celkem KN 1777 3821866
Par. DKM 1777 3821866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 250
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 408
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 16
LV 651
spoluvlastník 1039

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 03.10.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.